КСУ “Свети Георги” е лицензиран и като Център за професионално обучение от Националната агенция за професионално образование и обучение по 10 професии и 14 специалности.

Провежданите курсове за квалификация и преквалификация на лица са три и шестмесечни в интернатна, дневна, самостоятелна, вечерна и дистанционна форми с цел подпомагане на професионалната им ориентация и създаване на предпоставки за трудовата им реализация. Обучението е по следните професии и специалности:

  1. Професия „Оператор на компютър ”Специалност „текстообработване”
  2. Професия „Офис – секретар”
   Специалност „Административно обслужване”
  3. Професия „Електромонтьор”
   Специалност „Електродомакинска техника”
  4. Професия „Шивач”
   Специалност „Шивачество”
  5. Професия „Обущар”
   Специалност „Обущарство”
  6. Професия „Строител”
   Специалност „Помощник в строителството”
   Специалност „Зидария”
   Специалност „Мазилки и шпакловки”
   Специалност „Бояджийски работи”
  7. Професия „Озеленител”
   Специалност „Цветарство”
   Специалност „Парково строителство и озеленяване”
  8. Професия „Камериер”
   Специалност „Хотелиерство”
  9. Професия „Готвач”
   Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки”
  10. . Професия „Работник в заведения за хранене и развлечения”
   Специалност „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения”
   Специалност „Работник в обслужване на заведения за хранене и развлечения”

Comments are closed.