За допълнително удобство и улесняване посетителите на нашия сайт публикуваме следните полезни връзки към органи и институции, пряко свързани със сферата на дейност на КСУ „Свети Георги” – Пловдив
Община Пловдив:
http://www.plovdiv.bg/

Дирекция „Социална политика” към Община Пловдив:
адрес: гр. Пловдив, ул. „ Княз Александър I Батенберг” № 27А
телефон: 032 / 633 073
адрес: гр. Пловдив, бул. „Шести септември” № 160
телефон: 032 / 62 80 38

Министерство на труда и социалната политика:
http://www.mlsp.government.bg/bg/index.asp

Агенция за социално подпомагане:
http://www.asp.government.bg/ASP_Client/jsp/main.jsp

Държавна агенция за закрила на детето:
http://sacp.government.bg/

Дирекция „Социално подпомагане” – Пловдив:
адрес: гр. Пловдив, бул. „Руски” № 13
телефон: 032 / 63 44 95

Отдел „Закрила на детето” – Пловдив:
адрес: гр. Пловдив, ул. „Неофит Бозвели” № 38
телефон: 032 / 642 635; 032 / 643 964

Национална агенция за професионално образование и обучение:
http://www.navet.government.bg/

Comments are closed.