Апостол Делев
Директор на Комплекс за социални услуги „Свети Георги” – Пловдив
e-mail: supz_plovdiv@abv.bg
тел. 032/ 63-53-15; 0887527316

Румяна Топалова
Управител на „Социален учебно-професионален център” към КСУ „Свети Георги” – Пловдив
e-mail: supz_plovdiv@abv.bg
тел. 0884330096; 032/63-22-12
facebook: КСУ ПЛОВДИВ

Росица Георгиева
Управител на „Дневен център за възрастни хора с увреждания” към КСУ „Свети Георги” – Пловдив
e-mail: dcvhu_plovdiv@abv.bg
тел. 032/62-20-01; 0887878908
facebook: DCVHU Sv Georgi

Мариана Костадинова
Управител на „Център за социална рехабилитация и интеграция” към КСУ „Свети Георги” – Пловдив
e-mail: csri_ksu_pd@abv.bg
032/62-20-41; 0882006092
facebook: ЦСРИ Пловдив

Душка Кръстенова
Управител на „Преходно жилище за хора с умствена изостаналост” и на „Защитено жилище за хора с психически увреждания” към КСУ „Свети Георги”- Пловдив
e-mail: supz_plovdiv@abv.bg
032/62-20-20; 0886050658

Comments are closed.