Философия

През 2011 г. в КСУ „Свети Георги” – Пловдив започна реализирането на една безпрецедентна за Република България инициатива, а именно създаването на първия по рода си в страната ни Социален спортен комплекс. Основната цел на това благородно мероприятие е да бъде дадена възможност на хората в неравностойно положение да спортуват напълно безвъзмездно и в съобразяване с техните физически и ментални особености. По този начин тези хора могат да подобряват личното си самочувствие, физическа култура и възпитание, да бъдат накарани да се чувстват още по-пълноценни и да им бъде създадена допълнителна възможност за общуване и целесъобразно оползотворяване на времето.
Практикувани спортове и налични спортни съоръжения

КСУ „Свети Георги” разполага със сериозна материална база, която напълно задоволява потребностите на социалния спортен комплекс.
Налична е спортна зала с обща площ от 360 кв. м., в която се развиват спортове като футбол на малки врати, баскетбол и волейбол.
Изградена е закрита зала за стрелба с пневматично оръжие. В световната практика е доказан успокояващият и рехабилитиращ ефект на стрелбата върху хората с увреждания и възможностите за развитие, които този спорт им дава.
Изумителен положителен ефект за хората с увреждания се оказва, че имат източните бойни изкуства в лицето на джу-дото. Пренасяйки и подобрявайки италианския опит в тази сфера, е започната работа със сенсей Петър Петрушев – 2-ри дан джу-до и 5-ти дан айки-до, който засвидетелства готовността си да преподава на хора в неравностойно положение.

Други спортове на закрито, които КСУ развива, са тенис на маса, канадска борба, фитнес и гимнастика.
КСУ „Свети Георги” разполага с дворно място с обща площ от 23 000 кв. м.. Към настоящия момент на откритите площи е разположен прекрасен парк за отдих, в който се планира да бъдат монтирани табла за шах и табла. Налични са басейн, комбинирано игрище за футбол, волейбол и баскетбол, както и лекоатлетическа писта. Всички тези съоръжения могат да се ползват за спортове на открито като футбол на малки врати, волейбол, баскетбол, лекоатлетически състезания, водни спортове. Налични са и зелени площи, върху които предстои да бъдат изградени кортове за тенис.
Цели

Към настоящия момент се провеждат дейности за рехабилитация и изграждане на нови спортни съоръжения на открито. Това е цялостното обновяване на игрищата за футбол, баскетбол и волейбол, както и лекоатлетическата писта. Предвижда се изграждането на напълно нови тенис-кортове.
Така се цели да бъдат разширени до максимум видовете спорт, които да могат да бъдат практикувани в Социалния спортен комплекс, а с това да бъде дадена възможност и на максимално широк кръг от лица, които да се възползват от услугите на Комплекса.
Идеята е всички спортни съоръжения да бъдат предвидени за хора с увреждания, като е планирано създаването на партньорство със спортни организации на хора с увреждания, домове за деца и неправителствени организации в сферата.

За финализиране рехабилитацията и изграждането на новите спортни съоръжения са необходими средства, с които КСУ „Свети Георги” все още не разполага. Ето защо Комплексът е подкрепен от Асоциация „Спорт за всички „Свети Георги””.
Налице е одобрен архитектурен проект, чието изпълнение предстои, но зависи от наличието на достатъчно средства за това. КСУ, в партньорство с Асоциация „Спорт за всички „Свети Георги””, провежда дарителска кампания, с която безпрецедентният проект да бъде доведен до своя успешен край.
Всички желаещи да помогнат на благородната кауза могат да се свържат с представители на КСУ или на Асоциация „Спорт за всички „Свети Георги”

Comments are closed.