Социален учебно – професионален център е учебно звено в Комплекс за социални услуги „Св. Георги“ – Пловдив и е с 60 – годишна история, време достатъчно да се установят традиции и да се защити неговото име.
Тук деца в риск и лица с намалена трудоспособност получават професионална квалификация и преквалификация по професиите:

 • ШИВАЧ – Дамско облекло
 • ШИВАЧ – Мъжко облекло
 • ПОМОЩНИК В СТРОИТЕЛСТВОТО
 • СТРОИТЕЛ
 • ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО
 • РАБОТНИК В ЗАВЕДЕНИЕ ЗА ХРАНЕНЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЕ
 • РЕМОНТ НА ЕЛ. ДОМАКИНСКИ УРЕДИ
 • САНИТАРСТВО

С приемането на курсистите се прави оценка на потребностите за всеки един и се изготвя индивидуален план за грижи, по който се работи по време на обучението. Екип от висококвалифицирани специалисти периодично извършва преглед на този план и го актуализира.
На курсистите в тежко социално и материално положение се отпуска месечна помощ от 30 лв.
Обучението се извършва по учебни планове и програми, съгласувани и одобрени от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на образованието, младежта и науката.
Курсът на обучение завършва с успешно положени квалификационни изпити. В резултат на това курсистите получават свидетелство за I – ва или II – ра степен на професионална квалификация. Обучението се води в съвременно обзаведени учебни кабинети по теория и работилници по учебна практика. Част от професионалното обучение се провежда в реална производствена среда – шивашки фирми, строителни обекти, оранжерии открити зелени и тревни площи, заведения за хранене. Обучението за овладяване на социално – битови умения се провежда в специализирани кабинети, в това число и компютърна зала.
Уменията си, придобити в процеса на професионалната подготовка, курсистите демонстрират на различни състезания на професии – „Млад строител“, „Топ готвач“, „Аранжор на цветя“, а курсистите от шивашките специалности показват уменията си и като манекени на традиционно, пролетно, модно ревю.
Пансионът на СУПЦ е напълно безплатен. Курсистите ползват апартаменти с по две стаи, тераса, баня и тоалетна. Създадена е среда, близка до домашната – голям модерно обзаведен хол с холна гарнитура, телевизор, холни маси с обособени кътове за занимания. Отделно имат на разположение телевизионна зала, перално помещение с автоматична перална машина и модерна сушилна. Следобедните часове се водят в занималня, в която също има обособени кътове, компютър и други. През свободното си време курсистите упражняват различни спортове:

 • Джудо
 • Спортна стрелба
 • Фитнес
 • Футбол
 • Тенис на маса и др.

Периодично се провеждат посещения на културно – исторически паметници, мероприятия, екскурзии до различни интересни дестинации.
Всяка година за завършващите се организира абитуриентски бал, а част от тях присъстват и на традиционния бал под патронажа на Президентството.
За обучението и възпитанието на курсистите се грижи висококвалифициран педагогически персонал – учители, възпитатели, социални педагози, майстори в учебна работилница и други.

Comments are closed.