Откри се Дневен център за пълнолетни лица с увреждания

Дневен център за пълнолетни лица с увреждания бе открит днес в КСУ “Свети Георги”. Центърът ще обслужва две целиви групи потребители – пълнолетни лица с деменция и пълнолетни лица с психически разстройства. Той  предоставя съвкупност от услуги, близки до семейната среда. Капацитетът му е за 40 човека, които да бъдат обслужвани през деня.

Дневният центът ще предоставя почасова рехабилитация, полудневен престой и целодневен такъв. Последният включва и за работа по ателиета – цветарство, шивачество и ателие по родолюбие.
Екип от специалисти ще насърчава социалното, емоционалното, културното и образователното развитие на хората с увреждания. Центърът ще помага при преодоляване на социалната им изолация и ще насърчава участието им в живота на общността.

Всеки които се нуждае от услугата, може да подаде документи в Дирекция „Социално подпомагане“ на бул.“Руски“, като от там ще получи нужното направление.

На откриването присъстваха заместник-министърът на труда и социалната политика Росица Димитрова, заместник-кметът по „Спорт, младежки дейности и социална политика“ в Община Пловдив Георги Титюков, изпълнителният директор на Агенция социално подпомагане, директорът на дирекция „Социална политика“ към Община Пловдив Веселина Ботев, директори на социални услуги, родители, деца и потребители на услугата.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.